انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دکتر آنیتا صادقپور
 
 اطلاعات تماس            تلفن:   (009821)
  نمابر:    (009821)
  پست الکترونیک:ani_echocard@yahoo.com
 گروه آموزشی             داخلی قلب بزرگسالان
 مرتبه علمی             استاد
         آخرین مدرک  تحصیلی            فلوشیپ اکوکاردیوگرافی